Nasiona kwalifikowanych zbóż jarych

25 lutego 2019

Oferta zbóż jarych -2019

PSZENICA
  ARABELLA , GOPLANA , KWS TORRIDON , MANDARYNA , MONSUN , NIMFA ,SERENADA , TELIMENA TYBALT
 

210zł

brutto (5% VAT)

JĘCZMIEŃ
   BASIC , ELLA , EUNOVA, KUCYK, SOLIST SOLDO,
210zł

brutto (5% VAT)

PSZENŻYTO      MAMUT SOPOT     210zł

brutto (5% VAT)

OWIES OPLEWIONY      BINGO , BRETON ,
     NAWIGATOR ,   ROMULUS
235 zł brutto (5% VAT)

 

OWIES NIEOPLEWIONY            AMANT brutto (5% VAT)

 

WAŻNIEJSZE CECHY ODMIANOWE ( wg COBORU  średnio za lata  2015-2017)

 

 

Gatunek / Odmiana

 

Grupa jakości

 

Wysokość

w cm

 

Wyleganie

skala 1-9 º

Masa 1000

nasion

Plon dt z ha  

Gleby

 

Reakcja na

zakwaszenie

skala 1-9 °

Poziom a1 Poziom a2
 

PSZENICA JARA

ARABELLA  PRZEWÓDKA
A
90
7,6
40
69,2
75,9
słabe
5
GOPLANA   PRZEWÓDKA / NOWOŚĆ /
A
88
7,4
43,3
71,3
79,8
średnie
5
KWS TORRIDON 
A
82
8,2
41,7
68,7
77,5
śred/db
5
MANDARYNAPRZEWÓDKA
A
90
7,7
37
69,4
77
średnie
4
MONSUN  PRZEWÓDKA
A
87
7,4
44,2
70,2
78,6
śred/db
5
NIMFA  / NOWOŚĆ  /  chlebowa
A
82
7,3
44,7
72
78,8
dobre
5
OSTKA SMOLICKA PRZEWÓDKA
A
92
7,2
42,7
64
75,4
dobre
5
SERENADA / NOWOŚĆ  /
A
90
7,4
46,4
67,3
76,5
średnie
5
TELIMENA  PRZEWÓDKA / NOWOŚĆ /
A
88
7,8
43,6
71,6
80,2
śred/słb
5
TYBALT PRZEWÓDKA
A
83
7,5
43,9
70,4
78,8
średnie
5
 

JĘCZMIEŃ JARY

ALIANZ 
P
75
6,4
48,1
69,8
75
średnie
5
BASIC
P
71
6,7
51,1
70,3
75,4
średnie
4
ELLA 
P
74
6,8
51,5
69,7
75,4
dobre i słb
5
EUNOVA
P
71
7
44,7
63,8
72,5
słabe
5
KUCYK                             na kaszę
P
77
6,4
48,7
70,1
75,5
lekkie
5
KWS HARRIS  / NOWOŚĆ  /
P
74
6,7
49,7
73,2
79,2
średnie
5
PAUSTIAN  / NOWOŚĆ  /
P
72
7,2
49,7
70,9
77,7
średnie
5
RADEK
P
75
6,7
49,8
69,3
75,9
lekkie i słb
5
SOLDO   / NOWOŚĆ  /
P
71
7,3
54,2
73,4
77,3
słabe
5
SOLIST/ NOWOŚĆ  / uniwersalne zastosowanie
P
78
7
51
76
77,6
śred/db
4
TEKSAS  / NOWOŚĆ  /
P
69
7
48,9
71,4
77
dobre
5
 

PSZENŻYTO JARE

DUBLET PRZEWÓDKA
104
6,1
41,9
67,2
73
słabe
5
MAMUT PRZEWÓDKA / NOWOŚĆ  /
95
7,7
41,4
69,7
75,2
słabe
5
MAZUR PRZEWÓDKA / NOWOŚĆ  /
98
7,4
42,2
68,6
73,2
słabe
5
MILEWO PRZEWÓDKA
101
6,9
39,4
65
70,5
śred i słb
5
SOPOT PRZEWÓDKA / NOWOŚĆ  /
102
7,7
44,2
68,9
73,5
średnie
5
 

OWIES

BINGO 89 6,4 42,4 68,6   średnie 5
BRETON 97 6,3 38,2 67,5   UNI 5
NAWIGATOR / NOWOŚĆ  / 98 6 41,2 66,8   śred i słb 5
RUMULUS / NOWOŚĆ  /                na cele konsumpcyjne 96 5,5 39,6 68,4   słabe 5
AMANT ( bezłuskowy) / NOWOŚĆ / 97 5,4 27,9 48,8   UNI 6
MACZO  ( bezłuskowy) 93 4,5 27,3 41,8   UNI 5
 

 

  skala : 1 – najniższa , 9- najwyższa , a1– tradycyjny poziom uprawy , A2 – intensywny poziom uprawy

Kategoria: Aktualności